Haurtzaroan ereiten ote da zoriontasunaren hazia?

¿La semilla de la felicidad se siembra en la infancia?

Aztarnak logoa (4).jpg

Aztarnak-Huellas

 

MARU SOLORESEK IDATZI ETA ZUZENDUTAKO DOKUMENTALA

Gure bizitzaren lehen urteek, gogoratzen ez ditugunek, aztarna sakonak uzten dizkigute.
Baina, betirako ote dira aztarna horiek? Ala eraldatuz doaz? Honako hau, memoriak ahaztutako toki horretara doan bidaia da, gaur naizen amarengandik izan nintzen umearengana doana.

DOCUMENTAL ESCRITO Y DIRIGIDO POR MARU SOLORES

Los primeros años de nuestra vida, aquellos que no recordamos, nos dejan una profunda huella. Pero, ¿esta huella es para siempre? ¿O acaso evoluciona? Éste es un viaje subjetivo y personal a aquel lugar olvidado; un viaje desde la madre que soy ahora, hasta el bebé que una vez fui.

¿Lagunduko diguzu proiektu hau errealitate bihurtzen?

Dokumentala finantziatzeko, crowdfunding kanpaina bat abiatu dugu Goteo plataforman. ¿Zure aztarnatxoa utzi nahi?

¿Nos ayudas a que este proyecto se haga realidad?

Con el ebjetivo de conseguir financiación para la producción del documental, tenemos en marcha una campaña de crowdfunding en la plataforma Goteo. ¿Aportarías tu granito de arena?

KONTU KORRONTE BIDEZ ORDAINTZEA NAHIAGO BADUZU:

SI PREFIERES DONAR A TRAVÉS DE NUESTRA CUENTA CORRIENTE: 

IBAN: ES82 0081 0182 6300 0157 1166 (Lumiere produkzioak)

BIC: BIC: BSAB ESBB

*GARRANTZITSUA: kontzeptuan jarri AZTARNAK eta zuen emaila, rekonpentsak jaso ahal izateko. 

*IMPORTANTE: en el concepto de la transferencia, escribid AZTARNAK y vuestro correo electrónico, para poder recibir las recompensas.